Поточний номер

№ 1(7) (2017): Scriptorium nostrum
Опубліковано: 2019-12-06

Весь випуск

Переглянути всі випуски

Згідно з Наказом МОН України від 1.07.2016 № 820 журнал Scriptorium nostrum включено до Переліку друкованих (електронних) періодичних наукових фахових видань України

Заснований 2014 р. (рішення Вченої ради Херсонського державного університету, протокол № 13, від 26.06.2014). Виходить 3 рази на рік. Головний редактор В. Андрєєв

ISSN 2411-0078

 

«ВІД РЕДАКЦІЇ»

Херсонський державний університет започатковує новий електронний історичний журнал «Scriptorium Nostrum»який має виходити тричі на рік.

Чому «Scriptorium Nostrum»? Іноді здається, що всі ми живемо в епоху Варварських королівств, у часи раннього Середньовіччя. Велика Західна Римська імперія доволі давно розпалася, майже всі надбання античної цивілізації втрачено й повсюди панує незнищенна дикість. Практично нікого вже не турбує мудрість, спрага знання й ніхто вже не шукає істину. Людей поглинули пошуки прожитку та збагачення. Проте, незважаючи ні на що, напружена робота по збереженню, відродженню та примноженню інтелектуального спадку античності продовжувалася. Церкви і монастирі з їх бібліотеками та скрипторіями стали тими оазами, в яких зберігалася спадщина античної цивілізації. В ті часи класична традиція підтримувалася в першу чергу за допомогою книг. Твори грецьких та римських авторів неустанно вишукувалися, перечитувалися, переписувалися й зберігалися. Почерпнуті в них уроки гуманізму забезпечили «зв'язок часів», тяглість традиції й «вибухнули» в епоху Відродження, заклавши фундамент сучасної європейської цивілізації.

Історик, що в наш час сумлінно та самовіддано працює над збереженням й збільшенням знання про минуле, чомусь нагадує мені середньовічного бенедектинського монаха, який, проводячи майже все своє життя у скрипторіях та бібліотеках, самовіддано служив Мудрості у «темні віки», хоча можливо тоді це й здавалося нікому не потрібним, а часом було й небезпечним. Саме образ такого скромного невідомого ченця, що, незважаючи на всі негаразди й випробовування долі, зміг зберегти інтелектуальні скарби цивілізації для нащадків, й надихнув істориків Херсонського університету на започаткування журналу «Scriptorium Nostrum».

Стратегія редакційної політики полягає у свідомому зосередженні уваги на малодосліджених проблемах вітчизняної та всесвітньої історії. Також плануємо публікувати історичні документи, огляди та рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи.

Редакційна колегія очікує від авторів як студій присвячених конкретним проблемам історії, її окремим періодам, так й загальнотеоретичних побудов, осмислення та обговорення нетрадиційних методів, підходів, ідей в історичному дослідженні. Особливо хотілося б бачити на сторінках журналу дискусії, адже категоричність, безапеляційність та претензії на володіння абсолютною істиною є найгіршими ворогами науки. Ми – за зіткнення та порівняння різних думок та точок зору.

«Scriptorium Nostrum» – відкритий проект. Запрошуємо до участі в ньому також філософів, наукознавців, літературознавців, культурологів, психологів, соціологів, представників природничих та інших наук. Адже для розуміння історії надзвичайно корисним є об’єднання зусиль учених різної спеціалізації та різних поглядів. Ми розраховуємо на підтримку та активну участь всіх тих, хто зацікавлений в обговоренні актуальних проблем історичного знання.

Сподіваємося, що цей журнал зробить свій скромний внесок у підвищення престижу української історичної науки й буде цікавим не лише науковцям і викладачам, а й студентам та всім небайдужим до проблем української історії.

Отже, ласкаво просимо до «Нашого Скрипторію»!

 

Віталій Андрєєв